Sài Gòn – Phan Thiết 1 chiều

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

2,000,000đ  Xe riêng, giá trọn gói  Đặt Xe

Sài Gòn – Phan Thiết 2 chiều

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

3,400,000đ  Xe riêng, giá trọn gói  Đặt Xe

Sài Gòn – Phan Thiết 2 Ngày 1 Đêm

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

4,280,000đ  Xe riêng, giá trọn gói  Đặt Xe

Sài Gòn – Phan Thiết 3 Ngày 2 Đêm

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Liên Hệ:.. Xe riêng, giá trọn gói  Đặt Xe

Sài Gòn -PHAN THIẾT NHỮNG ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG