THUÊ XE DỊCH VỤ

DỊCH VỤ THUÊ XE ONLINE

THUÊ XE CÓ TÀI XẾ -TỪ 4 CHỖ ĐẾN 45 CHỖ

Đặt xe


ĐIỂM ĐI PHỔ BIẾN

Sài Gòn <=> Sân Bay Tân Sơn Nhất

Giá tham khảo 400,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Sân Bay Tân Sơn Nhất

Giátham khảo 400,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Biên Hòa

Giá tham khảo 400,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Biên Hòa

Giá tham khảo 400,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Địa Đạo Củ Chi

Giá tham khảo 550,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Địa Đạo Củ Chi

Giá tham khảo 550,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Bình Dương

Giá tham khảo 550,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Bình Dương

Giá tham khảo 550,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Bãi Sau Vũng Tàu

Giá 1,200,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Bãi Sau Vũng Tàu

Giá tham khảo 1,200,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Phan Thiết

Giá 2,160,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Phan Thiết

Giá tham khảo 2,160,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đà Nẵng

Giá 7,000,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đà Nẵng

Giá tham khảo 7,000,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đắk Nông

Giá 2,680,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đắk Nông

Giá tham khảo 2,680,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đắk Lắk

Giá 4,160,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đắk Lắk

Giá tham khảo 4,160,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Gia Lai

Giá 5,329,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Gia Lai

Giá tham khảo 5,329,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Cam Ranh

Giá 3,986,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Cam Ranh

Giá tham khảo 3,986,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Ninh Thuận

Giá 3,540,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Ninh Thuận

Giá tham khảo 3,540,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Cửa Khẩu Mộc Bài

Giá 984,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Cửa Khẩu Mộc Bài

Giá tham khảo 984,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Tiền Giang

Giá 1,200,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Tiền Giang

Giá tham khảo 1,200,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Long An

Giá 1,008,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Long An

Giá tham khảo 1,008,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đồng Tháp

Giá 1,730,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đồng Tháp

Giá tham khảo 1,730,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Vĩnh Long

Giá 1,620,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Vĩnh Long

Giá tham khảo 1,620,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> An Giang

Giá 2,890,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> An Giang

Giá tham khảo 2,890,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Cần Thơ

Giá 2,260,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Cần Thơ

Giá tham khảo 2,260,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Hậu Giang

Giá 2,710,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Hậu Giang

Giá tham khảo 2,710,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Sóc Trăng

Giá 2,820,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Sóc Trăng

Giá tham khảo 2,820,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Bạc Liêu

Giá 2,950,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Bạc Liêu

Giá tham khảo 2,950,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Bến Tre

Giá 1,500,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Bến Tre

Giá tham khảo 1,500,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đồng Nai

Giá 950,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đồng Nai

Giá tham khảo 950,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Phú Yên

Giá 6,038,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Phú Yên

Giá tham khảo 6,038,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Nha Trang

Giá 4,591,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Nha Trang

Giá tham khảo 4,591,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Đà Lạt

Giá 3,350,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Đà Lạt

Giá tham khảo 3,350,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Kiên Giang

Giá 2,800,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Kiên Giang

Giá tham khảo 2,800,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Cà Mau

Giá 3,480,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Cà Mau

Giá tham khảo 3,480,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Trà Vinh

Giá 1,850,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Trà Vinh

Giá tham khảo 1,850,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Tây Ninh

Giá 1,200,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Tây Ninh

Giá tham khảo 1,200,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Thanh Hóa

Giá 11,942,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Thanh Hóa

Giá tham khảo 11,942,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết

Sài Gòn <=> Hà Nội

Giá 15,012,000/1 chiều.

Sài Gòn <=> Hà Nội

Giá tham khảo 15,012,000/1 chiều.Xe riêng, đã bao gồm phí …Xem chi tiết